Skip to main content

Základní škola

Aktuality

Květen v ZŠ a v ŠD

By Aktuality - ZŠ
 • 1.5. státní svátek
 • 2.5. ZUŠ – taneční oddělení – vystoupení starších dívek 
 • 7.5. výukový program Lipoviny – 4. ročník
 • 8.5. státní svátek
 • 14.5. výlet na DH do Svitav – 1.ročník
 • 14.5. Besídka pro maminky v 16.00
 • 17.5. Knihovna Letovice – 2. ročník
 • 21.5. návštěva předškoláků MŠ Prostřední Poříčí
 • 21.5. odpadá výuka ZUŠ taneční oddělení
 • 22.5. focení tříd
 • 24.5. „Přespávačka“ – dramatický kroužek
 • 28.5. třídní schůzky rodičů + beseda – pro budoucí 1.ročník
 • 30. 5. Projektový den „Babiččina zahrádka“ v ZŠ Vísky – 3. ročník
 • 31.5. Sportovní olympiáda – Den dětí

Fotogalerie

Foto z akcí ZŠ, ŠD

Projektová výuka ve 2.ročníku – dopis mamince

Propojení čtení, psaní, prvouky a výtvarné výchovy poskytuje možnost předvést maminkám, že druháci už jsou…
Foto z akcí ZŠ, ŠD
Přírodovědný program Lipoviny
Foto z akcí ZŠ, ŠD
ČARODĚJNICE v ŠD
Foto z akcí ZŠ, ŠD
Dopravní výchova