Skip to main content

Co v mateřské škole nabízíme

„Tvořilka“

V odpoledních dílničkách se děti učí samostatné práci s různým materiálem, upevňují si pracovní návyky, rozvíjí tvořivost, fantazii, samostatnost, pečlivost, přesnost, jemnou motoriku ruky.

Koná se 4krát ročně v odpoledních hodinách v mateřské škole a vedou ho obě učitelky.

Vhodné pro děti od 4 let, nebo dle individuálních dovedností.

„Logopedické chvilky“

Artikulační a dechová cvičení provádíme průběžně dle potřeb dětí. Pracujeme individuálně i ve skupinkách. Učíme se říkadla, dbáme na správnou výslovnost vyvozených hlásek v běžné řeči.

„Hovorové hodiny“

Pro řešení zdravotních, výchovných nebo vzdělávacích otázek a připravenosti dítěte na vstup do 1.třídy nabízíme konzultace s rodiči po ukončení provozní doby mateřské školy.

Termíny budou zveřejněny na nástěnce pro rodiče. Individuálně je možné dohodnout termín náhradní.  Přítomné budou obě učitelky a jeden nebo oba rodiče. Zaručujeme respektování soukromí rodiny a zachování diskrétnosti. Jedná se o důvěrné informace.

Nabízíme rozhovor, práci s portfoliem dítěte, doporučení a zapůjčení materiálů z MŠ.

Z jednání je pořízen zápis, který účastníci podepíší.

„Předškolák“

Pravidelná práce dětí, které se připravují na zápis do 1. třídy.

Rozvoj dovedností, cvičení paměti, logického myšlení, orientace, matematických představ, doplňování pracovních listů, cvičení motoriky, grafomotorika, jednotahovky, soustředění, dokončení činnosti, úklid pracovního místa, vedení rozhovoru, vyprávění příběhu a další. Děti pracují na základě prováděné pedagogické diagnostiky dle svých schopností formou individualizovaného vzdělávání.

„Edukativně stimulační skupiny“

Ve spolupráci se ZŠ Křetín probíhají před zápisem do 1. třídy lekce ESS, „skupinky.“ Účastní se předškolák a jeden zákonný zástupce.

Malí řemeslníci

Polytechnická výchova

V polytechnickém vzdělávání se věnujeme – šití na stroji, ručnímu šití, zatloukání, vrtání, šroubování, práci s různými materiály a s přírodninami, péči o záhony na zahradě, úklidovým pracím, provádíme jednoduché pokusy – rozvíjíme tak  zručnost a další praktické dovednosti dětí.

Spolupráce s ostatními partnery

Dle aktuální nabídky:

  • Divadla, centrum enviromentální výchovy, hasiči, policie, záchranáři, myslivci.
  • Spolupráce se základní školou a MŠ Prostřední Poříčí.
  • Spolupráce se zřizovatelem – Obec Křetín.
  • Spolupráce s rodiči – organizování společných akcí.