Skip to main content

Třída MŠ

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání:  Lenka Benešová

Učitelky: Bc. Marcela Václavová, DiS. (zástup Kateřina Konopáčová)

Asistentka: Ing. Bc. Helena Piálková

Školnice: Ludmila Nespalová

22 dětí ve třídě