Skip to main content

Předškolák

Jak dítě na školu připravit?

Nemá smysl dopředu učit děti číst, psát a počítat. To určitě zvládnou během první třídy spolu se svými spolužáky. I když existuje dost dětí, které čtou už ve školce, neměli bychom je ke zvládnutí těchto dovedností nutit. Všechno má svůj čas, říká se. A tady to platí dvojnásob.

U zápisu paní učitelka určitě nebude zkoumat, jestli předškolák umí všechna písmena a jak mu jde počítání. Zhodnotí celkovou připravenost dítěte pro školu. I když nevíte, jestli nepožádat o odklad, mějte na paměti, že půlrok je dlouhá doba. Jestli vaše ratolest v lednu neumí zavázat kličku, do začátku školního roku je času dost a děti v tomto věku vyspívají velmi rychle.

Co by mělo dítě umět?

1

Hygienické návyky a sebeobsluha

Dítě ví, že po použití WC si má umýt ruce, umí se samostatně oblékat, obouvat, u stolování umí správně použít příbor.
2

Komunikace a samostatnost

Předškolák rozumí instrukcím, zvládne převyprávět příběh nebo krátkou pohádku. Dokáže mluvit o svých zážitcích, vyjádří své pocity. V obchodě si umí říct o věc, kterou chce koupit.
Zná svoji adresu, řekne, kolik je mu let. Neplete si pojmy včera, zítra. Ví, kde je vlevo a kde vpravo. Rozlišuje prostor (nad, pod, vedle, u…). Zvládne se naučit básničku o čtyřech verších. Umí doplnit jednoduché protiklady, tvoří zdrobněliny a dovede popsat předmět nebo obrázek. Předškolák dovede sluchem rozlišit první hlásku ve slovech, dovede vytleskat rytmus, pamatuje si 5-6 slov.
Dovede se na čas obejít bez rodičů. Zná základní pravidla slušného chování (umí pozdravit, poděkovat, poprosit).
Předškolák zvládne dokončit úkol.
3

Jemná motorika

Dítě zvládne stříhání nůžkami, kresbu, modelování, navlékání korálků. Umí roztřídit drobné předměty podle tvaru nebo jiných znaků (barvy, velikosti…). Zašroubuje matku, zapne knoflíky i zip. Umí složit jednoduché puzzle. Správně používá lepidlo, tužku, štětec, vodové barvy, křídy, pastelky, další barvy (prstové, tempery…).
4

Fyzická obratnost (hrubá motorika)

Předškolák umí skákat snožmo i po jedné noze, přejít po lavičce nebo po rovné čáře nakreslené na zemi, zvládne přeskočit překážku, házet míčem jednou rukou i obouruč a umí míč chytit, skáče přes švihadlo. Umí kopat do míče. Zvládne skákat panáka a zopakuje několik tanečních kroků.
5

Předmatematické představy

Dítě dovede napočítat do deseti a spočítá několik předmětů (pět pastelek, čtyři kolečka atd.). Porovnává množství (více x méně), třídí podle velikosti a tvaru.
6

Grafomotorika – příprava na psaní

V předškolním věku už bychom měli znát lateritu dítěte, tzn. vědět, zda je náš potomek levák, nebo pravák. Dítě umí udělat z prstů špetku a ví, jak se správně drží tužka. Předškolák umí sedět u stolu tak, že má nohy na zemi a jeho opřené ruce svírají v lokti pravý úhel.
Dítě umí nakreslit rovnou čáru, kruh, obloučky, šneky, čtverec, vlnovky, smyčky. Dovede nakreslit panáčka s pěti prsty, hlavou, krkem, trupem, zvládne doplnit i detaily (knoflíky, kapsy…). Dovede obtáhnout psací písmo a překreslí tiskací písmeno. Některé děti se zvládnou i podepsat. Předškolák umí vybarvit omalovánku a dokreslit chybějící části obrázku. Zvládne spojit rovnou čárou dva body v libovolném směru.
Pokud rodiče váhají, zda přihlásit dítě do školy, nebo ještě rok počkat, je na místě návštěva pedagogicko-psychologické poradny. Odborníci dítě otestují a rádi pomohou. Není vhodné cokoli uspěchat nebo naopak zbytečně odložit vstup do školy dítěti, které by první třídu v pohodě zvládlo.