Skip to main content

Projektová výuka ve 2.ročníku – dopis mamince

Propojení čtení, psaní, prvouky a výtvarné výchovy poskytuje možnost předvést maminkám, že druháci už jsou zkušení školáci a za dva roky školní docházky se naučili spoustu užitečných dovedností. Maminkám písemně popřáli ke svátku, poděkovali za péči a připojili hezký obrázek. Na poště se seznámili s provozem a doručováním dopisů. Nezbývá než doufat, že všechna jména, čísla, ulice i města a vesnice byly správně napsány a dopisy v pořádku najdou svoje milé adresátky. Maminky, všechno nejlepší!