Skip to main content

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Škola získala finanční prostředky na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Z těchto prostředků byly zakoupeny:

  • MŠ – tablet, včelky Bee-bot, programovatelný vlak, stavebnice Boffin
  • ZŠ – stavebnice Lego SPIKE Prime, Acer Chromebooky Spin 512 (školní mobiliář digitálního zařízení pro žáky)

Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka

Vzor publicity cíl 173 a 174 současně