Skip to main content

Návštěva v ZŠ Letovice

By 9. 4. 202425 dubna, 2024Foto z akcí ZŠ, ŠD

V úterý 9. 4. 2024 jsme navštívili s naší třídou a paní učitelkou ZŠ Letovice. Škola byla hezká, ale velká. Jako první nás čekala návštěva ředitelny. Tam nás přivítal pan ředitel Šos, popřál nám, aby se nám ve škole líbilo a předal nás paní učitelce Jurové, která nás celou školou provedla. Ukázala nám specializované učebny – fyziky, chemie, přírodopisu,…Nejvíce se nám líbily dílny. Ještě nám ukázala nové tělocvičny a velké sportovní hřiště. To se nám také moc líbilo. Návštěvu jsme ukončili v jídelně, která je také veliká. Protože jsme už neměli žádné dotazy, tak se s námi paní učitelka rozloučila.

Žáci 5. třídy