Skip to main content

Šablony II

By 13. 12. 2023Projekty

ŠABLONY II – ZŠ a MŠ Křetín

Zahájení projektu:  1.8. 2019

Ukončení projektu:  31.7. 2021

Délka trvání – 24 měsíců

Celkový rozpočet  938 253,- Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem tohoto projektu je personální posílení týmu o školní asistenty, projektové dny ve škole nebo mimo školu a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných  návštěv. Dále podpora spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím tematických setkávání / besed.

Seznam jednotlivých aktivit:

  • školní asistent v MŠ, ZŠ a ŠD
  • vzdělávání pedagogů
  • sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv
  • projektový den v MŠ, ZŠ i ŠD
  • projektový den mimo školu
  • tematická setkávání – besedy pro rodiče

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Petra Procházková, ředitelka školy