Skip to main content

Šablony I

By 13. 12. 2023Projekty

ŠABLONY I – ZŠ a MŠ Křetín

Zahájení projektu:  1.7. 2017

Ukončení projektu:  30.6. 2019

Celkový rozpočet  567 810,- Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní. Dále projekt podpoří extrakulikulární aktivity a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Seznam jednotlivých aktivit:

  • školní asistent v MŠ, ZŠ
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • vzdělávání pedagogů
  • sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv
  • tematická setkávání – besedy pro rodiče

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Petra Procházková, ředitelka školy