Skip to main content

JAK Šablony I

By 13. 12. 2023Projekty

OP Jan Amos Komenský  ŠABLONY I – ZŠ a MŠ Křetín

Zahájení projektu:  1. 8. 2023

Ukončení projektu:  30. 6. 2025

Délka trvání – 24 měsíců

Celkový rozpočet  964 965,- Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem tohoto projektu je zavádění inovativního vzdělávání v mateřské škole, základní škole i školní družině. Dále pak personální posílení týmu o školní asistentky v ZŠ a MŠ a proškolení pedagogických pracovníků v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.

Seznam jednotlivých aktivit:

  • inovativní vzdělávání v MŠ,  ZŠ i ŠD
  • další vzdělávání pedagogů
  • školní asistentka v MŠ a ZŠ
  • sdílení dobré praxe s dalšími školami

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Petra Procházková, ředitelka školy