Skip to main content

Informace o omlouvání dětí

Základní škola

Rodiče jsou povinni:

 • omluvit žáka bezodkladně – nejdéle do 3 pracovních dnů
 • po návratu žáka do školy, písemně do žákovské knížky
 • při předem známé nepřítomnosti nebo uvolnění z výuky – dopředu písemně
 • při delší nepřítomnosti (více než 3 dny) – písemně ředitelce (dovolená, soustředění aj.)

Rodiče mohou využít:

 • e-mail třídního učitele
 • e-mail ředitelky školy
 • pevnou linku: 516 470 626
 • mobilní telefon: 736 484 626  (nejlépe sms)

Mateřská škola

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání předem, nebo první den jeho nepřítomnosti do 7:30 hodin:

 • písemně – e-mail školky nebo učitelek MŠ
 • telefonicky – 516 470 718
 • osobně v MŠ
 • předškoláci  – písemně doplnit do omluvného listu (po návratu)

Družina

 • Pokud Vaše dítě nebude odcházet ze ŠD samo, je nutné doplnit do zápisního lístku do ŠD jména všech osob, které jsou oprávněny dítě vyzvedávat. V případě, že tak neučiníte, nebude dítě osobě, která není uvedena v zápisním lístku vydáno.
 • Změna odchodu dítěte ze ŠD či odchod s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče předem vychovatelce písemně (omluvenka ŠD – ke stažení na webu nebo u vychovatelky), doplněné datem a podpisem. Bez písemné omluvenky bude dítě ze ŠD uvolněno podle údaje na zápisním lístku.
 • e-mail druzina@zsmskretin.cz (vždy nejpozději do 11:00 hodin daného dne)
 • TELEFONICKY ANI SMS OMLOUVAT NELZE.
 • Omluvenka do ŠD (ke stažení zde )