SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

Projekt ZŠ A MŠ KŘETÍN 22

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt ZŠ A MŠ KŘETÍN 22

42. týden v ZŠ (18. 6. – 22. 6. 2018)

  • pondělí – kroužek AJ pro žáky s obtížemi v cizím jazyce
  • úterý – tance, sportovní hry, dyslektické kroužky
  • středa – odpolední vyučování (4. a 5. ročník)
  • pátek –  výuka p. uč. Pečinky
Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 42. týden v ZŠ (18. 6. – 22. 6. 2018)

ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  • 7. 6. Výlet na zámek Rájec nad Svitavou
  • 12. 6. Návštěva ozdravovny – mladší děti
  • 12. 6. Výlet pasovaných školáčků do Boskovic
  • 18. 6. Den otců (17. 6.) – kreslení tatínka + výstava
  • 21. 6. Každá školka má svůj konec…, rozloučení se školním rokem na zahradě MŠ
Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Výběr školného v MŠ

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výběr školného v MŠ

Ovoce a zelenina, mléko do škol

Ve školním roce 2017/2018 jsou nově pro děti od 1. až do 9. tříd vyhlášeny 2 školní projekty. Prvním školním projektem je „Ovoce a zelenina do škol“. Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí.

V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Děti 1.- 9. tříd ZŠ mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny týdně a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku 1 x za 14 dní. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma. Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje od 1. 9. 2017 firma Bovys. Závoz 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku bude uskutečňován 2 x měsíčně a závoz 1 ks ovoce nebo zeleniny 1 x týdně.

O projektu a dodavatelích se dozvíte více na stránkách http://www.ovocedoskol.szif.cz/ .

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ovoce a zelenina, mléko do škol

Výuka plavání ve 2., 3. a 4. ročníku

https://drive.google.com/file/d/0B9eqp1z217jxZktUb0ZLVjBCT3M/view?usp=sharing

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka plavání ve 2., 3. a 4. ročníku

Video: Začátek školního roku 2016-2017

https://drive.google.com/file/d/0B9eqp1z217jxNkFRTjlKUnQ2Vzg/view?usp=sharing

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Video: Začátek školního roku 2016-2017

Video o ZŠ a MŠ Křetín 2016

https://drive.google.com/file/d/0B9eqp1z217jxMm5BRERIVWhLRWM/view?usp=sharing

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Video o ZŠ a MŠ Křetín 2016

Poděkování

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování

MODERNIZACE ZŠ A MŠ KŘETÍN (CZ.1.11/3.3.00/36.01561)

Předmětem výše uvedeného projektu byla modernizace základní a mateřské školy v Křetíně.

V rámci modernizace základní školy bylo pořízeno nejen potřebné vybavení tříd – interaktivní tabule do každé třídy, nové výtvarné studio pro výuku výtvarné výchovy a výtvarného kroužku, ale i víceúčelové hřiště pro venkovní výuku tělesné výchovy (zejména míčových her). Součástí areálu víceúčelového hřiště je také nové dopravní hřiště a prostor pro šplh. Dopravní hřiště je využíváno jak žáky základní, tak i mateřské školy, a to nejen pro výcvik cyklistiky v městském provozu, ale i pro in-line bruslení či skateboard.

V rámci modernizace mateřské školy byla rovněž pořízena interaktivní tabule. Hlavní částí modernizace mateřské školy však bylo vybavení zahrady o nové herní prvky. Součástí zahrady jsou i cvičné záhonky, které jsou využívány žáky základní školy při výuce prvouky a přírodovědy. France sild paris. Pro doplnění učebny v přírodě byl na zahradě instalován, jako ochrana před deštěm či sluncem, zahradní altán.

Projekt Modernizace ZŠ a MŠ Křetín (CZ.1.11/3.3.00/36.01561)

byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Logo RRRSJV-EU

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MODERNIZACE ZŠ A MŠ KŘETÍN (CZ.1.11/3.3.00/36.01561)

Sdělení

Fotky z některých akcí naleznete také na: http://zsmskretin.rajce.idnes.cz/

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sdělení

3. křetínská sportovní olympiáda

V pondělí  4.  června ke Dni dětí zorganizoval Jan Alexa s paní učitelkou Báčovou sportovní olympiádu. Žáci byli organizačně rozděleni do čtyř kategorií a závodili v osmi disciplínách (běh 50 m, běh 200 m mladší, 400 m starší, hod míčkem, skok z místa, kuželky, překážková dráha, skákání v pytli, florbal). Jako na každé olympiádě, tak ani na té křetínské, nechyběly sliby rozhodčích a závodníků, vlajka, oheň a hymna. Veselou sportovní náladu doplnilo krásné slunečné počasí.

Děkujeme Obecnímu úřadu Křetín a obchodu Stolmat za podporu akce a také paní Boucníkové, Lence Jílkové a Filipu Bačovskému za pomoc při organizaci.

Fotografie naleznete zde.

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. křetínská sportovní olympiáda

Výuka plavání

Fotografie naleznete zde.

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka plavání

Den dětí

Ve čtvrtek 31. 5. proběhl v mateřské škole „Den dětí“. Děti prožily dopoledne plné her, zábavy a zážitků. Nejprve jezdily na poníkovi, se kterým přijela paní Derflerová. Touto cestou bychom jí chtěly ještě jednou velice poděkovat. Poté děti soutěžily v nejrůznějších soutěžích – probíhaly slalom, přeskakovaly překážky, házely na cíl, navlékaly korálky, stavěly komín a skládaly puzzle. Také závodily na odrážedlech a v přetahování lana.  Na závěr programu na ně čekalo překvapení v podobě lízátkového stromu a byly odměněny malou sladkostí, nanukem a diplomem.

Fotografie naleznete zde.

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den dětí

Pastelka

Dne 28. 5. proběhl opět kroužek Pastelka. Děti tentokrát dostaly za úkol dokreslit druhou polovinu svého obličeje pomocí pastelek. Popisovaly základní znaky obličeje, rozdělovaly portrét na polovinu a dbaly na přesné napojení. Některé obrázky byly vskutku jako celé fotografie, moc se to dětem povedlo.

Celý příspěvek

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pastelka

Besídka pro maminky a pasování předškoláků

Ve středu 23. 5. jsme přivítali ve školce maminky a ostatní příbuzné. Děti si připravily vystoupení pro maminky. V kroužku Kašpárek nacvičily divadlo O Zlatovlásce, všichni předvedli pásmo Na louce a u rybníka. Po předání dárečků maminkám chlapci přednesli básničky o tom, jak se učí pomáhat a děvčata zatancovala 2 skladby s třásněmi a s hůlkami jako mažoretky. Moc se jim to povedlo. Po přestávce následoval program s herečkami z divadla Úsměv, které provedly pasování předškoláčků na školáky. Jak moc to dětem slušelo! Dostaly dárky, trička, šerpy….a my jim přejeme hodně úspěchů, dny plné radosti a rodičům hlavně  trpělivost.

Fotografie naleznete zde.

 

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Besídka pro maminky a pasování předškoláků

Policie ve školce

Děti se nemohly dočkat, kdy za námi přijede Policie ČR z obvodního oddělení Letovice. „Už jsou tady!“ Rychle oblékat a hurá ven. Děti si se zájmem prohlížely všechny pomůcky. Někdo si vyzkoušel pouta, rukavice, neprůstřelnou vestu. Největším lákadlem bylo auto, které blikalo, houkalo a bylo celou dobu plně obsazeno dětmi. Děti měly z této návštěvy spoustu zážitků a ještě dostaly malý dárek. Moc děkujeme!

Fotografie naleznete zde.

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Policie ve školce

Školní výlet: Punkevní jeskyně, rozhledna Podvrší u Veselice

V pátek 18. května 2018 se vypravila Základní škola Křetín na jednodenní výlet do Moravského krasu. Všichni žáci a učitelé se shromáždili  před školou v 7.45 a odešli na autobusovou zastávku a nasedli do autobusu. Autobus nás dopravil ke Skalnímu Mlýnu a odtud jsme šli pěšky k Punkevním jeskyním. Pak jsme s průvodcem odešli na prohlídku jeskyní a prohlédli si také krápníkovou výzdobu jeskyní a poté přešli na dno propasti Macocha. Odtud jsme šli na plavbu lodičkami. Lodičkami jsme pluli po říčce Punkvě. Zastavili jsme se v Masarykově dómu. Když jsem vypluli z Punkevních jeskyní, tak jsme odešli na lanovku, která nás dopravila na Horní můstek odkud byla vidět propast Macocha. Zde jsme strávili půl hodiny nakupováním suvenýrů a občerstvováním. Následoval odjezd autobusu do obce Veselice, kde jsme lesní cestou přišli k rozhledně Podvrší, na kterou jsme po skupinách vystoupali. Na vrcholu rozhledny byl překrásný výhled do okolí. Zpáteční cestou autobusem jsem viděli také spoustu vápenek a vstupy do ostatních jeskyní Moravského krasu. V odpoledních hodinách jsme se navrátili do Křetína a rozešli do svých domovů.

Vojtěch Jež, 4. ročník

Celý příspěvek

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní výlet: Punkevní jeskyně, rozhledna Podvrší u Veselice