35 let MATEŘSKÉ ŠKOLY VE KŘETÍNĚ

K novým předškolním zařízením, která byla uvedena do provozu v roce 1982, patřila i mateřská škola v obci Křetín.

Nová budova začala sloužit rodičům a jejich dětem od 8. října 1982. MŠ byla dvoutřídní a zapsáno bylo 54 dětí. Ředitelkou se stala paní Věra Loubalová, učitelkami Alice Novotná, Milada Matušková, Lenka Benešová, provozními zaměstnanci paní Marie Doskočilová, Marie Klofáčová, Dana Egerová a Emil Pok. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 35 let MATEŘSKÉ ŠKOLY VE KŘETÍNĚ

8. týden v ZŠ (16. 10. – 20. 10. 2017)

 • pondělí – Aj hrou pro 2. ročník, kroužek Aj doučování pro žáky s problémy v cizím jazyce
 • úterý – tance, dyslektické kroužky, sportovní hry
 • čtvrtek náboženství
 • pátek – výuka na dopravním hřišti v Blansku (4. ročník), výuka p. uč. Pečinky
Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 8. týden v ZŠ (16. 10. – 20. 10. 2017)

Říjen v MŠ

 • 3. 10. Divadlo Úsměv 10:30 hodin v MŠ.
 • 5. 10. Tvořilka pro přihlášené děti od 15:00 do 16:30hodin.
 • 10. 10. Muzikohrátky 8:30 v MŠ.
 • 12. 10. Kašpárek pro přihlášené děti od 15:00 do 16:15 hodin.
 • 16. 10. Pastelka pro přihlášené děti dopoledne v MŠ.
 • 24. 10. Muzikohrátky 8:30 hodin v MŠ.
 • 24. 10. Uspávání broučků – odpolední akce pro děti s rodiči v 15hodin!
 • 31. 10. Léčebna Křetín, mořská lázeň + cvičení v tělocvičně.

Každou středu dopoledne v MŠ Předškolák, tanečky, logopedické chvilky.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Říjen v MŠ

Výběr školného v MŠ

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výběr školného v MŠ

Ovoce a zelenina, mléko do škol

Ve školním roce 2017/2018 jsou nově pro děti od 1. až do 9. tříd vyhlášeny 2 školní projekty. Prvním školním projektem je „Ovoce a zelenina do škol“. Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí.

V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Děti 1.- 9. tříd ZŠ mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny týdně a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku 1 x za 14 dní. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma. Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje od 1. 9. 2017 firma Bovys. Závoz 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku bude uskutečňován 2 x měsíčně a závoz 1 ks ovoce nebo zeleniny 1 x týdně.

O projektu a dodavatelích se dozvíte více na stránkách http://www.ovocedoskol.szif.cz/ .

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ovoce a zelenina, mléko do škol

Recyklohraní: Sběr ve školním roce 2017-2018

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Recyklohraní: Sběr ve školním roce 2017-2018

Výuka plavání ve 2., 3. a 4. ročníku

https://drive.google.com/file/d/0B9eqp1z217jxZktUb0ZLVjBCT3M/view?usp=sharing

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka plavání ve 2., 3. a 4. ročníku

Video: Začátek školního roku 2016-2017

https://drive.google.com/file/d/0B9eqp1z217jxNkFRTjlKUnQ2Vzg/view?usp=sharing

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Video: Začátek školního roku 2016-2017

Video o ZŠ a MŠ Křetín 2016

https://drive.google.com/file/d/0B9eqp1z217jxMm5BRERIVWhLRWM/view?usp=sharing

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Video o ZŠ a MŠ Křetín 2016

Poděkování

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování

MODERNIZACE ZŠ A MŠ KŘETÍN (CZ.1.11/3.3.00/36.01561)

Předmětem výše uvedeného projektu byla modernizace základní a mateřské školy v Křetíně.

V rámci modernizace základní školy bylo pořízeno nejen potřebné vybavení tříd – interaktivní tabule do každé třídy, nové výtvarné studio pro výuku výtvarné výchovy a výtvarného kroužku, ale i víceúčelové hřiště pro venkovní výuku tělesné výchovy (zejména míčových her). Součástí areálu víceúčelového hřiště je také nové dopravní hřiště a prostor pro šplh. Dopravní hřiště je využíváno jak žáky základní, tak i mateřské školy, a to nejen pro výcvik cyklistiky v městském provozu, ale i pro in-line bruslení či skateboard.

V rámci modernizace mateřské školy byla rovněž pořízena interaktivní tabule. Hlavní částí modernizace mateřské školy však bylo vybavení zahrady o nové herní prvky. Součástí zahrady jsou i cvičné záhonky, které jsou využívány žáky základní školy při výuce prvouky a přírodovědy. Pro doplnění učebny v přírodě byl na zahradě instalován, jako ochrana před deštěm či sluncem, zahradní altán.

Projekt Modernizace ZŠ a MŠ Křetín (CZ.1.11/3.3.00/36.01561)

byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Logo RRRSJV-EU

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MODERNIZACE ZŠ A MŠ KŘETÍN (CZ.1.11/3.3.00/36.01561)

Sdělení

Fotky z některých akcí naleznete také na: http://zsmskretin.rajce.idnes.cz/

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sdělení

Pouť

V pátek 29. 9. jsme s dětmi navštívili pouťové atrakce ve Křetíně. Děti se mohly zdarma svést na malém kolotoči a na vlnové dráze. Děkujeme panu starostovi p. Halatovi za zprostředkování. Celou akci jsme si všichni užili.

Lenka Benešová, Marcela Floková, DiS.

Celý příspěvek

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pouť

Pouť

V pátek 29. 9. jsme měli možnost navštívit pouť a povozit se zdarma na atrakcích. Děkujeme panu starostovi Halatovi za zprostředkování.

Celý příspěvek

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pouť

EVVO programy v Lesní školce

V úterý 26.září jsme navštívili Lesní školku Jelínek v Kunštátě. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Menší děti čekal program Byla jedna šiška a ty starší program Rosteme spolu v lese. Program pro děti probíhal v areálu Jelínkovy chaty. Hrou se děti přiblížily přírodě. Tyto hry jsou založeny na prožitkové výchově, smyslovém vnímání i vzájemných vztazích. Každý žáček si domů vyrobil malý dárek. Tato akce se vydařila a děti byly spokojené.

Ludmila Kroupová

Když jsem přišla do školy, těšila jsem se, že pojedeme autobusem na program Rosteme spolu v lese. Když jsme tam odjeli a vystoupili z autobusu, šli jsme do malého kopce, kde nás čekaly paní učitelky. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a postavili jsme se do dvou řad, kde nám paní učitelky psaly jmenovky. Hráli jsme hru Strom, dívali jsme se, co padá ze stromu, co se jak dlouho rozkládá a nakonec jsme si udělali voskový ubrousek. Na programu se mi moc líbilo. Když jsem dojeli zpátky do školy, šli jsme na oběd a potom domů. Doma jsem vše vyprávěla i to, jak se mi tam líbilo.

Nikol Ješinová, 5. ročník

Celý příspěvek

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EVVO programy v Lesní školce

Brambůrkový týden

„Za domem na poli, vyrostly nám brambory. Pojď, Honzíku, pytel vem, vykopem je všechny ven.“ Tohle je jedno z říkadel, která nás provázela naším týdnem, kdy jsme si povídali o bramborách a o tom, co se sklízí na podzim z pole. Vytvořili jsme si tiskátka z brambor na panáčky, koulení brambor nás motivovalo při cvičení na žíněnce a hře s míčky, vyrobili jsme společně spoustu bramborových zvířátek a panáčků. Předškoláci si vybarvili brambůrkovou mandalu a procvičovali pojmy nahoře, dole, uprostřed, malý, velký a počítali do šesti. Nechyběly ani básničky s pohybem a zpěv písniček. Všechny děti dostaly pochvalu a měly radost z toho, jak se jim „práce“ dařila.

Lenka Benešová

Celý příspěvek

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Brambůrkový týden

Divadélko JÓJO

Dne 13. 9. 2017 jsme s dětmi navštívili divadelní představení „O Palečkovi“ od divadélka JÓJO. Odjížděli jsme ráno o půl 9 autobusem na Prostřední Poříčí. Divadlo se konalo v MŠ Prostřední Poříčí. Divadelní představení bylo velice pestré, vtipné a s doprovodem hudebních nástrojů.  A také děti se do něj mohly zapojit. Při pátrání po Palečkovi si děti vyzkoušely zahrát na makovičky, také obtiskovaly svoje palce z důvodu hledání pachatele, což děti velice zaujalo. Celou akci jsme zakončili procházkou parkem do   naší MŠ.

Marcela Floková, DiS.

Celý příspěvek

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divadélko JÓJO

U Duhové kuličky

V září jsme přivítali ve školce několik nových kamarádů, kteří se seznamovali s novým prostředím, s kamarády, se zaměstnanci, ale také postupně poznávají pravidla, kterými se ve školce řídíme. Na uvítanou dostaly všechny děti ve školce veselé barevné sovičky s malou sladkostí. Každému dítěti vykouzlily úsměv na tváři a my si přejeme, aby byly děti ve školce spokojené a často jim zářily oči radostí. Starší děti si osvojují svoji roli předškoláka a hned v září začaly pracovat při řízených činnostech samostatně ve třídě, která je vybavena stolečky různých velikostí, pomůckami a didaktickými hrami pro předškoláky.

Přejeme jim hodně úspěchů a spoustu zajímavých činností a zážitků.

Lenka Benešová

Celý příspěvek

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem U Duhové kuličky

Slavnostní zahájení školní roku 2017-2018

Celý příspěvek

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní zahájení školní roku 2017-2018