Skip to main content

Besídka pro maminky

Jako již každý rok, i tento si ZŠ Křetín ve spolupráci se ZUŠ Letovice připravila besídku věnovanou našim maminkám. V úterý 14. května tak vystoupily všechny třídy základní školy se svým vystoupením. Dále pak předvedli své umění žáci pana učitele Hakla, Pečinky a tanečního oboru pod vedením paní učitelky Ošlejškové. Celá besídka se velmi povedla a všichni odcházeli příjemně naladěni.

video