Skip to main content

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět?

Naše škola je již dlouhou dobu zapojena do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět?. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a také žákům umožnit osobně si vyzkoušet zpětný odběr baterií. Od roku 2020 došlo k rozšíření o problematiku šetrné spotřeby vody a následně o téma klimatická změna.

Recyklohraní rozvíjí vztah žáků k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií. 

V naší škole sbíráme použité baterie. Žáci je mohou odevzdat do zelené kartonové krabice umístěné u šaten v přízemí školy během celého školního roku.