Skip to main content

Jabloň – environmentální výuka a výchova

By 12. 12. 202326 ledna, 2024Foto z akcí ZŠ, ŠD

Dlouhodobý projekt zaměřený na environmentální výchovu a výuku probíhal a stále probíhá ve druhém ročníku – během čtyř ročních období žáci pozorovali, jak se mění zahrada, stromy a především malá jablůňka uprostřed zahrady. Svá praktická pozorování využili v prvouce, čtení, psaní a také ve výtvarné výchově a pracovních činnostech.