Skip to main content

Hejného matematika – zasloužená radost z poznání

By 4. 11. 202326 ledna, 2024Foto z akcí ZŠ, ŠD

Žáci prvního a druhého ročníku naší školy se učí matematiku metodou podle pana profesora Hejného. Tato výuka je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Při výuce zjistíme, že děti ví i to, co jsme je neučili. Podporujeme samostatné uvažování dětí a to se samozřejmě odráží i v ostatních předmětech. Stavíme na vlastních, konkrétních zkušenostech dětí (všichni již v první třídě ví, co je polovina jablka  nebo pizzy :-)) – vlastní poznatek má totiž daleko větší váhu, než ten převzatý. Předcházíme u dětí zbytečnému strachu, každý pracuje podle svých možností (gradované úlohy). Učíme se chybami, podporujeme spolupráci a radujeme se společně! Matematiku si skutečně užíváme.