Křetínská pouť 2020

Na první říjnový týden k nám do Křetína přijela pouť. Děti z mateřské a základní školy dostaly možnost se svést zdarma. Děti jezdily na dětském vláčku, řetízkovém kolotoči a houpaly se na houpačkách. Pro děti to byl velký zážitek. Děkujeme.

Fotografie naleznete zde.

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Křetínská pouť 2020

Výlet do ZOO Brno

V úterý 29. 9. 2020 jsme se vydali na výlet do ZOO Brno. U naší mateřské školy nás nabral soukromý autobus, který nás dovezl i zpět. V ZOO na nás čekal výukový program STOPOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK s velice příjemnými instruktory. Hned ze začátku nás přivítali s papouškem Edou na rameni a děti ho mohly nakrmit. Část programu se uskutečnila vevnitř, kde děti poznávaly zvuky zvířat a prohlížely si různé artefakty jako kůže, lebky zvířat atd. Mohly si také pohladit živou fretku. I přes nepřízeň počasí se druhá polovina uskutečnila venku, kdy jsme procházeli spodní část ZOO. Děti pozorovaly prasata, medvědy, soby, losy, vlky, sovy, orly, tygry a spoustu dalších zvířat. Také k tomu dostaly odborný výklad, např. čím se zvířátko živí, kde žije volně v přírodě a jak se jmenuje tady v ZOO. Děti byly z výletu nadšené, tak jsme měli radost, že i přes nepříznivou situaci a počasí, se mohla tato akce uskutečnit.

Fotografie naleznete zde.

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet do ZOO Brno

Aktuální informace v souvislosti s epidemií covid-19

  • MŠ – děti v mateřské škole roušky nemusí nosit
  • ZŠ – žáci nosí roušku ve společných prostorách (chodba, jídelna)
  • ZŠ – žáci nemusí nosit roušku ve třídách
  • všichni ostatní (rodiče, pracovníci i návštěvy) při vstupu do MŠ i ZŠ musí nosit roušku

Budeme dodržovat pravidlo 3R: rouška-ruce-rozestup.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace v souvislosti s epidemií covid-19

Školní družina – omluvný list

Omluvný list do školní družiny

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina – omluvný list

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

1.září 2020 v 8 hodin proběhlo zahájení nového školního roku. Speciální pozornost byla samozřejmě věnována žáčkům prvního ročníku, kteří usedli do školních lavic úplně poprvé. Prvňáčkům, ale i ostatním školákům přejeme úspěšný start, radost a pohodu při školní práci. Hezký školní rok nám všem!

Celý příspěvek

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Výběr školného v MŠ

Pro výběr školného stanovuji tyto termíny (vždy středa) v 7.00 – 8.15 hod.:

Rodiče, kteří spěchají do práce nebo kterým je předem známo, že se ve stanovený den do školky nedostaví, mohou kontaktovat účetní školy p. Minářovou na telefonu 605 446 187 a domluvit si náhradní termín. Případně se dostaví do kanceláře účetní v budově Základní školy ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 14:00 hodin nebo v pátek v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Platby:             

    • celodenní           250,-Kč

    • snížená úhrada 125,-Kč

Pokud dítě není v MŠ přítomno ani jeden den v měsíci, poskytuje se sleva 50% ze základní částky úplaty. Dále jsou s účinností od 1.září 2020 z úplaty odečítány poměrné částky za dny, kdy MŠ nebyla v provozu v době hlavních prázdnin (červenec a srpen)  a v případě uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo MZd.

Předškolní děti („včetně dětí po odkladu“) jsou od úplaty zcela osvobozeny ! „Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.“

Vystavil: Libuše Minářová                                                                                         

Schválil: Mgr.Petra Procházková, ředitelka školy 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výběr školného v MŠ

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020

V úterý 30. 6. 2020 proběhlo na prostranství před základní školou za zvuků státní hymny slavnostní ukončení školního roku. Této významné chvíle využili pan starosta Bořek Procházka a pan místostarosta Jan Halata, aby společně s ředitelkou školy, zaměstnanci a rodiči zároveň poděkovali paní učitelce Ludmile Kroupové za lásku a péči, kterou dlouhá léta věnovala žáčkům křetínské základní školy.

Celý příspěvek

Rubriky: Akce ZŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020

Školní pomůcky

Seznam školních pomůcek pro školní rok 2020/2021 naleznete v záložce Základní škola – Školní potřeby. 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní pomůcky

Zahradní slavnost

Dne 25. 6. proběhlo na zahradě mateřské školy pasování předškoláků na školáky. Vystoupila děvčata z tanečního kroužku, budoucí školáci ukázali promenádu s aktovkami. Po slavnostním pasování následovalo opékání párků a volná zábava na nově zrekonstruované zahradě. Přejeme dětem úspěšný vstup do základní školy.

Videa:

Celý příspěvek

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahradní slavnost

Zážitkový stan

Dne 24. 6. děti navštívily základní školu, kde pro ně byl připraven v družině velký zážitkový stan se vzdělávacím pořadem o vesmíru. Pohádkové vyprávění o Slunci, pohybu planet, o Zemi a Měsíci se dětem líbilo, poznaly kosmonauta, souhvězdí, zahrály si pohybovou hru na hřišti a poskládaly si společně ve skupinkách kosmické puzzle. Všechny děti byly odvážné a zapojily se do společného povídání.

Celý příspěvek

Rubriky: Akce MŠ s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zážitkový stan