Režim dne

Režim dne se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám. Pevně je dodržována doba podávání jídla a pobyt venku s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.