Režim dne

Režim dne se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám. Pevně je dodržována doba podávání jídla a pobyt venku s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.

6:30 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity. 
8:00 – 9:00
 
Pohybové aktivity, dechová a relaxační cvičení, logopedické chvilky, spontánní činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky.
9:00 – 9:30 Osobní hygiena, dopolední svačina. 
9:30 – 9:45 Ranní kruh, hodnocení, sebehodnocení. 
9:45 -10:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku.
10:00 – 12:00 Pobyt dětí venku, za nepříznivých klimatických podmínek náhradní činnost.
12:00 – 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí dle individuálního tempa. 
12:30 -13:30
 
Spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
13:30-14:00 Vstávání, osobní hygiena, příprava na svačinu.
14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena.
14:30 -16:00 Činnosti zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.
Rozcházení dětí.

Začátek povinného předškolního vzdělávání je v 8:00 hodin.