Kroužky a nadstandardní aktivity

„Tanečky“

Tradiční kroužek bude probíhat každou středu dopoledne v mateřské škole. Je zaměřen na rozvoj tanečních a hudebních schopností a dovedností dětí, moderní tance, cvičení mažoretek. Zapsané děti mohou mít na tancování v šatně náhradní oblečení dle vašeho uvážení. Přihlašujte děti do konce září. Vhodné od 3 let, nebo na základě dohody s učitelkami MŠ.

„Tvořilka“

V kroužku se děti učí samostatné práci s různým materiálem, upevňují si pracovní návyky, rozvíjí tvořivost, fantazii, samostatnost, pečlivost, přesnost, jemnou motoriku ruky. Koná se 4 krát ročně v odpoledních hodinách v mateřské škole a vedou ho obě učitelky. Termín a čas bude vždy upřesněn s ostatními informacemi na nástěnce pro rodiče. Přihlašujte děti do konce září. Vhodné pro děti od 4 let, nebo dle individuálních dovedností. Do kroužku nakupujeme materiál, proto vybíráme předem příspěvek od rodičů.

„Logopedické chvilky“

Artikulační a dechová cvičení provádíme průběžně dle potřeb dětí. Pracujeme ve skupinkách. Učíme se říkadla, dbáme na správnou výslovnost vyvozených hlásek v běžné řeči. Děti se nepřihlašují. Individuální péči pod vedením logopeda si rodiče zajišťují samostatně.

„Hovorové hodiny“

Pokud budete potřebovat řešit zdravotní, výchovné nebo vzdělávací otázky týkající se vašich dětí, případně pohovořit o připravenosti dítěte na vstup do 1.třídy, nabízí vám paní učitelky konzultace formou Hovorových hodin po ukončení provozní doby mateřské školy. Termín je třeba dohodnout předem. Přítomné budou obě učitelky a jeden nebo oba rodiče. Zaručujeme respektování soukromí rodiny a zachování diskrétnosti. Jedná se o důvěrné informace. Nabízíme rozhovor, práci s portfoliem dítěte, doporučení a zapůjčení materiálů z MŠ. Z jednání je pořízen stručný zápis, který účastníci podepíší.

„Předškolák“

Pravidelná práce dětí, které se připravují na zápis do 1.třídy. Rozvoj dovedností, cvičení paměti, logického myšlení, orientace, matematických představ, doplňování pracovních listů, cvičení motoriky, grafomotorika, jednotahovky, soustředění, dokončení činnosti, úklid pracovního místa, vedení rozhovoru, vyprávění příběhu a další. Děti pracují samostatně i pod vedením paní učitelky dopoledne.

Ve spolupráci se ZŠ Křetín budou probíhat lekce ESS, „skupinky“ pro předškoláky. Podrobnosti, termín a organizaci upřesní paní ředitelka Mgr. Petra Procházková.

Všechny kroužky začínají v říjnu a končí v květnu!