Třída

Učitelky:  Lenka Benešová, Bc. Marcela Václavová, DiS. (zástup Kateřina Konopáčová)

Asistentka: Ing. Bc. Helena Piálková

Dětí: