Ovoce a zelenina, mléko do škol

Během školního roku jsou pro děti vyhlášeny 2 školní projekty. Prvním školním projektem je „Ovoce a zelenina do škol“. Cílem projektu je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí.

V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Děti 1.- 5. tříd ZŠ mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny měsíčně a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku 1 měsíčně. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma. Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje od 1.9.2017 firma Bovys.

O projektu a dodavatelích se dozvíte více na stránkách http://www.ovocedoskol.szif.cz/