Evropský sociální fond

logoinvesticedorozvojevzdelavani

Efektivní podpora dětí a žáků

se speciálními potřebami z Letovic a okolí

 • Zahájení projektu: 01. 07. 2009
 • Ukončení projektu: 30. 06. 2012
 • Rozpočet projektu: 3 656 840,- Kč

Stručný obsah projektu

ZŠ Letovice ve spolupráci s partnery (spádové málotřídní školy a mateřské školy) hodlají odbornou a adresnou činností snižovat pravděpodobnost vzdělávacího a sociálního selhávání žáků během povinné školní docházky a zároveň je odborně i osobnostně připravit na celoživotní vzdělávání.

Partneři projektu

 • ZŠ a MŠ Křetín
 • ZŠ a MŠ Vísky
 • ZŠ Sulíkov
 • ZŠ Nýrov
 • ZŠ a MŠ Deštná
 • MŠ Letovice Komenského
 • MŠ Letovice, Třebětín
 • MŠ Letovice, Čapkova

Kontaktní osoby projektu

 • Mgr. Iva Bajerová, zástupkyně ředitele
 • RNDr. Marta Makovská, výchovná poradkyně
 • Mgr. Renata Kostlánová, speciální pedagog

Oblast podpory dětem a žákům je rozložena do čtyř oblastí:

1. Logopedická péče

Cílem logopedické podpory je odstranění nebo snížení potíží ve výslovnosti.

2. Péče o děti se specifickými poruchami učení nebo s riziky těchto poruch

Cílem této podpory je odstranění nebo snížení projevených vzdělávacích potíží způsobených specifickou poruchou učení.

3. Péče o žáky se sociokulturním znevýhodněním

Cílem této podpory je kompenzace konkrétního znevýhodnění a tím vytváření předpokladů jak pro školní úspěšnost, tak i pro celkový osobnostní růst dítěte.

4. Péče o mimořádně nadané žáky

Cílem této podpory je plně využít nadání žáka pro celkový osobnostní růst dítěte.