Recyklohraní

8551-logo 2012 (2)

Naše škola je do programu zapojena od 30. 9. 2010.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, tonerů a cartridge.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a tonerů a cartridge.

O programu se dozvíte více na stránkách http://www.recyklohrani.cz/