Projekt „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské škole v obci Křetín“

Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence

Podoblast: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity: 6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Realizace projektu v období: 03/2019 – 12/2019.

Cílem projektu bylo vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Křetín. V rámci realizace projektu došlo k instalaci 9 objektů, úpravě zahrady na ploše 3632 m2, terénním úpravám na ploše 430 m2 a byly realizovány 3 participační projekty.

Realizací projektu došlo k rozvoji míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

Projekt „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské škole v obci Křetín “ byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.