Školní družina

Vychovatelka: Iveta Pospíšilová

OLYMPUS DIGITAL CAMERAŠkolní družina je nedílnou součástí školy. Sídlí ve velké třídě, rozdělené shrnovacími dveřmi na část relaxační (koberec, křesílka, žíněnka, DVD) a na část pracovní (stolky, židle, skříňky, tabule). Vítáme zde všechny děti, které si potřebují po vyučování odpočinout, počkat na autobus, strávit čas do příchodu rodičů nebo si chtějí pohrát se spolužáky.

 

Roční plán školní družiny ZŠ Křetín
Školní rok :2017/2018                                                                      vychovatelka: Iveta Pospíšilová
CESTA ZA POKLADEM
Měsíc Činnost Mimořádná činnost
ZÁŘÍ Příprava na pevnině Výstava pirátských
Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her. lodí
Pravidla společného soužití mezi dětmi.
Orientace v okolí, vycházky do obce, do přírody.
Malba pirátské lodi, vlajky (název lodi, pokřik).
Seznámení s prostorem ŠD a školy.
Získání 1. klíče od pokladu.
ŘÍJEN Vyplouváme směr přírodovědné ostrovy Drakiáda
Vyprávění o přírodě, podnebí, živelných pohromách a úkazech.
Tvoření z přírodních materiálů.
Zvířata a jejich způsob přípravy na zimní čas.
Zdolávání přírodních překážek.
Příprava Halloweenu.
Den stromů – pohádky o stromech, kresba stromů.
Nalezení 2. klíče od zámku.
LISTOPAD Přesouváme se na ostrov duchů Halloween
Výroba bramborových tiskátek, práce s přírodním materiálem.
Tisk a frotáž listu.
Hry na rychlost a obratnost – opičí dráha.
Četba pohádek o strašidlech.
Oslava Halloweenu.
Pozorování podzimní přírody a její proměny.
Příprava vánočního jarmarku.
Získání 3. klíče.
PROSINEC Další cíl naší plavby – vánoční ostrovy Vánoční besídka
Četba příběhu s vánoční tématikou a zpívání koled.
Výroba vánočních ozdob a drobných dárků. Výzdoba ŠD.
Vycházky do přírody, příprava krmítek a dobrot pro zvířata a ptáky
Pohybové hry v tělocvičně.
Vánoční besídka s nadílkou.
Adventní čas – pronostiky a zvyky.
Získání 4. klíče.
LEDEN Směr na ostrov sportu Výstava tří králů
Výroba dárků pro děti k zápisu. Návštěva kostela
Tři králové – návštěva kostela s prohlídkou betléma.
Tvoření zmrzlé krajiny pomocí různých technik.
Čtení stop ve sněhu.
Povídání co dělají zvířata v zimě.
Hry a soutěže v tělocvičně.
Malba zimních sportů
Získání 5. klíče.
ÚNOR Naše posádka míří na karnevalové ostrovy Výstava masek
Výroba papírových masek a karnevalových doplňků.
Povídání o masopustu.
Povídání o zvířatech v cirkuse a péče o domácí mazlíčky.
Četba pohádek s cestovatelskou tématikou.
Cvičení při hudbě.
Sv. Valentýn.
Získání 6. klíče.
BŘEZEN Náš cíl – pohádkové ostrovy. Velikonoční dílna
Společné čtení pohádkových knížek.
Kresba dle pohádky a nejoblíbenější pohádkové postavy.
Zpívání písniček z pohádek.
Vycházky do přírody, pozorování probouzení jara.
Výroba jarní výzdoby, zápichy do květináče, kraslice.
Jarní pranostiky, zvyky a tradice.
Vyprávění o pustém ostrově a jak na něm přežít.
Nalezení 7. klíče.
DUBEN Přesouváme se na ostrov dopravy Čarodějnický den
Zdokonalení se ve znalostech pravidel silničního provozu a
značek.
Skládání z papíru (loďky, parníky), dopravní značky.
Kvíz s dopravní tématikou.
Bezpečná chůze do školy.
Den Země – úklid okolí školy.
Čarodějnický den – výzdoba třídy, hry,  soutěže a tombola.
Vycházky do přírody, pozorování kvetoucích stromů.
Sportovní hry na rychlost a obratnost.
Získání 8. klíče.
KVĚTEN Dopluli jsme na zdravotní ostrovy. Družinový víceboj
Povídání o nebezpečných situacích a jak si při nich poradit.
První pomoc – ošetření drobných poranění.
Čteme Polámal se mraveneček a kresba komiksu.
Příprava drobných dárků k MDM.
Hry na hřišti a vycházky do přírody, zdolávání přírodních
překážek.
Získání 9. klíče.
ČERVEN Konečně plujeme k cíli. Družinový víceboj
Plánování činnosti na prázdniny. Stopovaná
Kresba letní louky a hmyzu.
Hledání indicií a posledního klíče k pokladu – stopovaná.
Hry v přírodě a na hřišti.
Batikování triček.
Rozloučení s družinou.