Šablony II pro ZŠ a MŠ

 

  • Zahájení projektu:  1.8. 2019
  • Ukončení projektu:  31.7. 2021
  • Délka trvání – 24 měsíců
  • Celkový rozpočet  938 253,- Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem tohoto projektu je personální posílení týmu o školní asistenty, projektové dny ve škole nebo mimo školu a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Dále podpora spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím tematických setkávání/besed.

Seznam jednotlivých aktivit:

  • školní asistent v MŠ, ZŠ a ŠD
  • vzdělávání pedagogů
  • sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv
  • projektový den v MŠ, ZŠ i ŠD
  • projektový den mimo školu
  • tematická setkávání – besedy pro rodiče

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Petra Procházková, ředitelka školy