ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Charakteristika

________________________________________________________________________________

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jsme malotřídní základní škola s 1. až 5. ročníkem, nacházíme se v obci Křetín. Škola sídlí v jednoposchoďové, výstavné budově, v klidné části obce s výhledem do přírody.

Budova školy vznikla rekonstrukcí z bývalé mateřské školy, které v obci nebyla plně využita. Provoz v rekonstruované školní budově byl zahájen v roce 1997. Škola disponuje 5 učebnami, prostornou školní družinou, školní jídelnou, moderně vybavenou školní kuchyní, školní knihovnou, počítačovou učebnou s připojením na internet. Nedílnou součástí jsou taktéž pěkně vybavené prostory pro personál školy.

________________________________________________________________________________

Pedagogický sbor a personál

  • Ředitelka: Mgr. Petra Procházková
  • Učitelé: Mgr. Jiří Sedláček, Mgr. Vendula Stejskalová, Mgr. Eva Havlasová, Mgr. Romana Stránská, Mgr. Jana Hlaváčková, Iveta Pospíšilová
  • Vychovatelky ŠD:  Iveta Pospíšilová, Ing. Bc. Helena Piálková
  • Asistentka: Romana Tichá
  • Účetní: Libuše Minářová
  • Vedoucí stravování: Lenka Palová
  • Kuchařky: Marta Čuhelová, Hana Zelinková
  • Školnice: Marie Pelíšková

________________________________________________________________________________

Historie

zs-hist01Nejstarší kronika z roku 1940 (uložena v ředitelně školy). Původní dřevěná škola byla postavena u kostela. Kolem roku 1820 byla pod farou vystavěna nová z tvrdého staviva. Byla zbořena 1882 a nová jednopatrová byla zbudována uprostřed zahrady (za 12 000 zlatých). Do roku 1878 byla jednotřídní, od roku 1878 dvojtřídní a od roku 1882 trojtřídní (později opět dvojtřídní). 9. září 1945 – otevřena měšťanská škola.

zs-hist02ZDŠ je tedy zřízena ve dvou budovách. Ve staré škole se vyučoval 1. stupeň a v nové (opravené) 2. stupeň. Od r. 1980 je v Křetíně zrušen 5. – 9. ročník. V Křetíně zůstává 1. stupeň, 2. stupeň přechází do Letovic. Ve šk. roce 1996/1997 je budova školy v havarijním stavu. Po statických úpravách je vyučování umožněno do konce školního roku. Rekonstrukcí a přestavbou mš na školu základní je vyřešen problém existence nové školy. Nová zš pro 1. – 5. postupný ročník je slavnostně otevřena 1. září 1997.

Podrobná historie školy zde