Nadace Sirius – Výzkum Postoje rodin s dětmi – žádost o spolupráci na celorepublikovém výzkumu

Dobrý den,

obracíme se na Vás, metodika školní prevence, s prosbou o spolupráci na rozsáhlém celorepublikovém výzkumu, který v současné době provádí Nadace Sirius společně se společností MEDIAN s.r.o. a který poskytne aktuální obraz o stavu české rodiny. Jeho cílem je získat kvalitní informace o rizikových faktorech, které dnešní rodinu ohrožují a které mohou narušit její fungování.

Dotazník může vyplnit rodič, pěstoun, osoba, která vychovává, stará se … alespoň o jedno dítě ve věku 0 – 12 let a zná jeho rodinné zázemí.

 • Rizikových oblastí bylo stanoveno pět:
 1. Pobyt dítěte ve věku 0-12 let v některém ze zařízení jako je diagnostický ústav, dětský domov.
 2. Trestní stíhání některého z rodičů dítěte, nebo pobyt ve vězení
 3. Závislost některého člena rodiny na alkoholu
 4. Rozvod, rozchod rodičů dítěte ve věku 0-12 let
 5. Nekomunikace dítěte s rodiči, problémy s chováním ve škole, šikana ve škole

Ke zdárnému ukončení průzkumu nám chybí vyplnit dotazníky z oblasti
E „Nekomunikace dítěte s rodiči, problémy s chováním ve škole, šikana ve škole“

 • Pokud je ve škole ve vaší péči dítě, které se setkalo s uvedenou rizikovou oblastí,upozorněte, prosím, rodiče dítěte na tento průzkum a možnost vyplnit dotazník stačí označit tento bod v dotazníku a pak jsou otázky v dotazníku již směrovány na rodinné prostředí, z něhož dítě pochází, způsob výchovy, vzájemnou komunikaci, aktivity, postoje…
 • Prosím, vyvěste letáček ve školeleták ke stažení ZDE – a oslovte vhodné respondenty, rodiče, jejichž děti mají problémy s komunikací, s chováním ve škole, se šikanou… a informujte je o našem průzkumu.

Pokud se budete moci průzkumu zúčastnit (i kdyby jediným vyplněným dotazníkem) – velice nám tím pomůžete.

Není jednoduché zajistit potřebný počet vyplněných dotazníků ke zdárnému zajištění průzkumu.

 • Výzkumu se účastní celkem 7 000 rodin s dítětem nebo s dětmi ve věku do 12 let.
 • Projekt podporuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
 • Průzkum probíhá formou elektronicky zpracovaného anonymního dotazníku. Veškeré údaje jsou anonymní, data budou zpracována hromadně bez vazby na odpovědi konkrétních respondentů a budou použita výhradně pro potřeby tohoto výzkumu.
 • Finanční odměna za vyplněný dotazník je 250,-Kč. Je možné ji rozdělit mezi vyplňující osobu a osobu, jež kontakt zprostředkovala.
 • Vyplnění dotazníku trvá cca 45 minut; je možné ho vyplňovat postupně, lze ho otevřít a zavřít vícekrát.
 • Průzkum bude probíhat nejméně v průběhu září.
 • Pokud se někdo rozhodne pro vyplnění dotazníku, ať kontaktuje přímo nás nebo metodika školní prevence: domluvíme s Vámi potřebné; zašleme link na dotazník.
 • Na závěr průzkumu plánujeme uspořádat konferenci, na které bude široká veřejnost seznámena s výsledky výzkumu. Ty by měly upozornit na stěžejní problémy stávající české rodiny, vyvolat diskusi nad jejich řešením a následně formovat podněty k žádoucím systémovým změnám.

Kontaktní údaje:

Kristýna Šeflová: 605 222 684 – komunikace a rozposílání linků na dotazníky

Mailová adresa: nadace@median.cz

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne

Vladimíra Tvrdková
koordinátorka projektu

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Thunovská 12
118 00 Praha 1
tel.: + 420 702 018 088
e-mail: vladimira.tvrdkova@chodicilide.cz
www.opssirius.cz, www.chodicilide.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.