Výběr školného v MŠ

Oznámení pro rodiče – nová forma platby školného od ledna 2021

Pro výběr školného stanovuji tyto termíny (vždy středa) v 7.00 – 8.15 hod.:

Rodiče, kteří spěchají do práce nebo kterým je předem známo, že se ve stanovený den do školky nedostaví, mohou kontaktovat účetní školy p. Minářovou na telefonu 605 446 187 a domluvit si náhradní termín. Případně se dostaví do kanceláře účetní v budově Základní školy ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 14:00 hodin nebo v pátek v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Platby:             

    • celodenní           250,-Kč

    • snížená úhrada 125,-Kč

Pokud dítě není v MŠ přítomno ani jeden den v měsíci, poskytuje se sleva 50% ze základní částky úplaty. Dále jsou s účinností od 1.září 2020 z úplaty odečítány poměrné částky za dny, kdy MŠ nebyla v provozu v době hlavních prázdnin (červenec a srpen)  a v případě uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo MZd.

Předškolní děti („včetně dětí po odkladu“) jsou od úplaty zcela osvobozeny ! „Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.“

Vystavil: Libuše Minářová                                                                                         

Schválil: Mgr.Petra Procházková, ředitelka školy 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.