Archiv rubriky: Akce ŠD s fotografiemi

ČERVEN 2018

Naše plavba je u konce. Byla náročná, plná překážek, nástrah, nových poznatků a znalostí. Prožili jsme spoustu legrace, zasoutěžili si v různých disciplínách a našli nové kamarády. Oslavili jsme Den dětí, vydali se na strastiplnou cestu PO STOPÁCH KAPITÁNA FLINTA a podařilo se nám získat poslední klíč od pokladu. V truhle na nás čekalo sladké překvapení a také trochu zábavy v podobě xboxu, kterého jsme si cely týden dostatečně užili. Poslední týden jsme se rozloučili s družinou a hurá na prázdniny.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČERVEN 2018

KVĚTEN 2018

V květnu jsme se opět nalodili a vypluli dál. Po vyplutí nás na moři zastihl silný vítr a prudká bouře, naše loď ztroskotala na pustém ostrově. Více jak polovina posádky byla zraněna nebo nemocná, proto jsme tento ostrov nazvali ostrovem zdravotním. A tak jsme se naučili ošetřit drobná poranění, poskytnout první pomoc. Už víme, co patří do lékárničky nebo jak se zachovat v nebezpečných situacích. Také jsme vytvářeli herbář rostlin a naučili se poznat některé léčivé byliny. Nezapomněli jsme ani na naše maminky a vyrobili jsme jim přáníčko a malý dáreček. Získali jsme devátý klíč od pokladu.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KVĚTEN 2018

DUBEN 2018

V dubnu naše loď doplula k ostrovu dopravy. Při cestě na tyto ostrovy nás zajímala kola, auta, autobusy, trolejbusy, vlaky a letadla. Zvládli jsme se naučit některé silniční značky a pravidla silničního provozu. Připravovali jsme dárky pro děti k zápisu, skládali loďky z papíru, ke Dni Země jsme uklízeli okolí parku a chodily do přírody. Nejvíce jsme se těšili na přílet čarodějnic, které nás každý rok navštěvují. Ani letos nás nezklamaly a my jsme s nimi zažili spoustu legrace při různých soutěžích a za odměnu na nás čekala bohatá tombola. I v dubnu se nám podařilo získat klíč od truhly.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DUBEN 2018

BŘEZEN 2018

Po úspěšném zdolání karnevalového ostrova jsme zvedli plachty a vyrazili vstříc dalším zážitkům na ostrovy pohádek. Na ty ostrovy se všichni těšíme, vždyť kdo by neměl rád pohádky. Čekalo na nás spoustu pohádkových bytostí a hrdinů, o kterých jsme si vyprávěli a také je nakreslili. Soutěžili jsme v pohádkových kvízech a hádankách. Navštívili jsme místní knihovnu. Také jsme si připomněli naše paralympioniky a zahráli jsme si několik her s různým tělesným omezením. Připravovali jsme se na příchod jara a Velikonoc. Vyprávěli jsme si o jarních zvycích, seli obilí, vyráběli zajíce a vajíčka. Podařilo se nám získat sedmý klíč.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BŘEZEN 2018

ÚNOR 2018

Z ostrova sportu jsme rychle zamířili k zábavě a veselí. Dalším cílem naší plavby byly karnevalové ostrovy. Čekalo na nás spoustu zábavy a radosti. Vyráběli jsme karnevalové masky a četli si o masopustu, hráli hry a soutěžili. Nakoukli jsme také na klauny a zvířátka do cirkusu, který jsme i namalovali. Nezapomněli jsme na naše olympioniky, kterým jsme moc fandili. Kreslili jsme zimní sporty, olympijský oheň a kruhy. A protože jsme byli velice šikovní, podařilo se nám získat šestý klíč.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚNOR 2018

LEDEN 2018

Ve ŠD jsme po krásné atmosféře vánočních ostrovů zamířili v měsíci lednu na ostrov sportu. Během plavby jsme se setkali i se Třemi králi, které jsme potom nakreslili. Povídali jsme si také o zimní olympiádě a paralympiádě.

Při kolektivní výtvarné práci jsme vytvořili velkou zimní krajinu, kde jsme zobrazili téměř všechny druhy zimních sportů.

V družině jsme se naučili nové hry s padákem a na vycházce si zahráli eskymáckou honičku ve sněhu. A tak se nám již nic nebránilo získat 5. klíč od zámku k pokladu.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem LEDEN 2018

PROSINEC 2017

Ve ŠD jsme předvánoční čas v měsíci prosinci naplnili různými činnostmi. Vyráběli jsme čertíky, řetězy, hráli čertovské hry. Připomněli jsme si také lidové tradice a koledy, vyráběli přáníčka, komety, dárečky a zdobili stromeček. Pod ním jsme také později našli mnoho nových her, stavebnic a knih.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PROSINEC 2017

ŘÍJEN 2017 – VYPLOUVÁME SMĚR PŘÍRODOVĚDNÉ OSTROVY

Naše posádka vyplula a jejím prvním cílem jsou  přírodovědné ostrovy. Cestu na tyto ostrovy jsme si zpříjemňovali vyprávěním o přírodě. Tvořili jsme z přírodního materiálu, tiskly listy a vyráběli stromy. Oslavili jsme Den stromů. Mnoho času jsme trávili v přírodě a na hřišti. Rozloučili jsme se s vlaštovkami a vypustili je do teplých krajů. Za splněné úkoly jsme získali druhý klíč k pokladu.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŘÍJEN 2017 – VYPLOUVÁME SMĚR PŘÍRODOVĚDNÉ OSTROVY

ZÁŘÍ 2017 – PŘÍPRAVA NA PEVNINĚ

Celoroční téma letošního školního roku je Cesta za pokladem.

Než jsme vypluli za pokladem, čekala nás spousta práce – posádka se musela navzájem seznámit. Hráli jsme seznamovací hry a kreslili svůj portrét. Museli jsme se seznámit s pravidly hry a splnit několik úkolů. Nakreslit pirátskou loď, vymyslet název a náš pokřik. Po splnění všech úkolů, jsme získali náš první klíč od pokladu.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁŘÍ 2017 – PŘÍPRAVA NA PEVNINĚ

Červen 2017

  • Měsíc červen jsme trávili nejvíce venku. Chodili jsme na farmu pozorovat zvířata, hráli jsme hry na hřišti a v lese. Pořádali jsme DRUŽINOVÝ VÍCEBOJ, ve kterém jsme soutěžili v různých disciplínách (pexeso, skládání propisky, hod oštěpem, vytrvalostní běh, běh na 100 m, skok z místa). Povídali jsme si o tom, co všechno jsme ve družině prožili a plánovali příští rok.

(Pokračování textu…)

Rubriky: Akce ŠD s fotografiemi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Červen 2017